COVID-19 prošlapal cestu robotům do restauračních služeb

COVID-19 prošlapal cestu robotům do restauračních služeb

Když do světa vtrhla koronavirová krize, spolu s ní přišly na scénu také restrikce pro restaurační zařízení a pro mnoho podniků znamenal tento vpád pozastavení se nad jejich provozy a jakým způsobem upravit hygienu a dostupnost služeb, tak aby v podobné situaci mohly...